Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nabór do klas pierwszych 2024/2025

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 152/2024 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2024/2025 wygląda następująco:

W dniach 06.05.2024 r. – 31.05.2024 r. do godz. 15:00
Składanie poprzez system ZGŁOSZEŃ kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych lub WNIOSKÓW o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

Dnia 14.06.2024 r. do godz. 12.00
nastąpi podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – listy wywieszone będą na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły.

14.06 o godzinie 17:00
spotkanie dla rodziców przyszłorocznych klas 1 do SP169
(wyjątek stanowią rodzice, którzy otrzymali smsa o innym terminie spotkania)

Od dnia14.06.2024 r.  do 20.06.2024 r.do godz.15.00 rodzice/prawni opiekunowie kandydatów spoza obwodu składają poprzez system pisemnych oświadczeń potwierdzające wolę przyjęcia do szkoły.

Dnia 25.06.2024 r. do godz.12.00
komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej – listy wywieszone będą na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły.

 


Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru:

HTTPS://NABOR.PCSS.PL/LODZ/SZKOLAPODSTAWOWA

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2023/2024 zawarte są w załączniku nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 152/2024 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łódź.

Szczegółowe informacje o naborze oraz obwodach szkół podstawowych są dostępne na stronie Urzędu Miasta Łodzi:

Nabór do szkół podstawowych

Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów.

Tak wyglądał Dzień Drzwi Otwartych organizowany w naszej szkole 14 kwietnia 2023r.