Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim od kl. VII

Email Drukuj PDF

NABÓR DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
OD KLASY vii W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zapraszamy szóstoklasistów do nauki języka angielskiego w klasie VII w oddziale dwujęzycznym. Oddziały dwujęzyczne są skierowane do uczniów uzdolnionych językowo i zmotywowanych do pracy.

Od 13 maja do 24 maja Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej deklaracji do przystąpienia do testu predyspozycji językowych. 

4 czerwca (wtorek) 8.45 - 9.45
Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. Kandydaci muszą mieć przy sobie legitymację szkolną.

Więcej informacji czytaj >>>

 

Nabór do klas pierwszych 2019/2020

Email Drukuj PDF

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

06 maja 2018 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, która będzie trwała do 28 maja 2019 r.

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą jedynie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź.

Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka). ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

06.05.2019r. – 28.05.2019r. – wypełnianie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do klas ogólnodostępnych w elektronicznym systemie naboru. Wypełnione, wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

29.05.2019r. – 31.05.2019r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.06.2019r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

11.06.2019r. – 13.06.2019r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

17.06.2019r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ O REKRUTACJI? -  informacje ze strony UMŁ

 

1% należnego podatku za 2018 rok

Email Drukuj PDF

Szanowni Rodzice, Przyjaciele i Sympatycy SP nr 169 w Łodzi,

Zachęcamy do przekazania za pośrednictwem Fundacji Rosa, 1% należnego podatku za 2018 rok na rzecz naszej szkoły.

Jak to zrobić?


 1. Obliczyć 1% należnego podatku.
 2. W zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000207472
 3. W  polu \"Cel szczegółowy\" podać numer identyfikacyjny szkoły ID 128 849, koniecznie zaznaczyć, że wpłata dotyczy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi

Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych.

 

Z życia szkoły

 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG
 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2015-zerowkai-038.JPG
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2012justyna067.JPG
 • 2013-drodzica0017.jpg
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2014-mit-010.jpg
 • 2013-bid076.JPG
 • 2012absolwenti051.jpg
 • 2012korczak125.JPG
 • 2013-dbid_b006.JPG
 • 2013-japan2-007.jpg

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK