Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

Święto Konstytucji 3 Maja

Email Drukuj PDF

Dzień Patriotyczny

27 kwietnia (piątek) w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji obchodów dnia 3 Maja. Dla każdego Polaka, jest to ważne święto, które zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj. W tym dniu każdy patriota wywiesza przed dom biało-czerwoną flagę. W naszej szkole Święto Konstytucji 3 Maja uczciliśmy przygotowując prezentacje edukacyjne oraz kąciki patriotyczne w salach lekcyjnych. Podczas lekcji, uczniowie dowiedzieli się jak doszło do uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia, na których przybliżona została publikacja „Biało-czerwona”, której celem jest budzenie szacunku do naszych symboli narodowych, a szczególnie ważnej roli jaką odgrywa flaga. Zgodnie z obrzędowością naszej szkoły, uczniowie byli ubrani na galowo i mieli  przypięte kotyliony.

 

Zaproszenie

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy przyszłorocznych pierwszaków i rodziców na pierwsze zebranie z wychowawcą.

7 maja 2018 (poniedziałek) godzina 17.00

- spotkanie w sali gimnastycznej z dyrektorem szkoły

- przydział uczniów do klas

- zajęcia integracyjne dla uczniów i rodziców

 

Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim

Email Drukuj PDF

Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim
Zapraszamy szóstoklasistów do nauki języka angielskiego w klasie VII w oddziale dwujęzycznym. Cykl nauczania w oddziale dwujęzycznym trwa 2 lata. Oddziały dwujęzyczne są skierowane do uczniów uzdolnionych językowo i zmotywowanych do pracy.

Jak realizujemy nauczanie dwujęzyczne w klasie z językiem angielskim?

 • język angielski w rozszerzonym zakresie 5 godzin w tygodniu
 • treści programowe 2-3 przedmiotów realizowane w dwóch językach: polskim i  angielskim
 • przyswajanie specjalistycznej terminologii z przedmiotów nauczanych w dwóch językach
 • międzynarodowe projekty językowe
 • udział w konkursach językowych, przedstawieniach i warsztatach
 • przygotowanie oraz możliwość zdawania międzynarodowego egzaminu TOEFL Junior z języka angielskiego w klasie ósmej
 • współpraca z liceami z dwujęzycznością z językiem anielskim

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego
w  Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi na rok szkolny 2018/2019

<< Deklaracja przystąpienia do testu predyspozycji językowych

do 8 maja do godz. 15.00

Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej deklaracji do przystąpienia do testu predyspozycji językowych. Deklaracja również dostępna w sekretariacie szkoły.

29 maja

8.00 - 9.00

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. Kandydaci, którzy nie są uczniami SP169 muszą mieć przy sobie legitymację szkolną.

8 czerwca do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu szkoły.

Od 22 czerwca do

26 czerwca  do godz. 15.00

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych, składają w szkole podstawowej do której aplikują kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII.

27 czerwca do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 28 czerwca  do godz. 15.00

Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego w danej szkole podstawowej. Wzór pisma dostępny w sekretariacie szkoły.

Uwaga!

W przypadku niezłożenia przez rodziców pisemnej woli w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

29 czerwca do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

po 02 lipca

Rekrutacja uzupełniająca może odbywać się bezpośrednio w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi, które dysponują wolnymi miejscami.

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole.

Email Drukuj PDF

Dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole.

Na podstawie ustawy z 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz. U. poz. 1774), ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) oraz w związku ze złożonym wnioskiem, Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi otrzymała dofinansowanie na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Wyposażenie gabinetu sfinansowano ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

 

1% należnego podatku za 2017 rok

Email Drukuj PDF

Szanowni Rodzice, Przyjaciele i Sympatycy SP nr 169 w Łodzi,

Zachęcamy do przekazania za pośrednictwem Fundacji Rosa, 1% należnego podatku za 2017 rok na rzecz naszej szkoły.

Jak to zrobić?


 1. Obliczyć 1% należnego podatku.
 2. W zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000207472
 3. W  polu \"Cel szczegółowy\" podać numer identyfikacyjny szkoły ID 128 849, koniecznie zaznaczyć, że wpłata dotyczy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi

Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych.

 

Z życia szkoły

 • 2013-drodzica0017.jpg
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2012absolwenti051.jpg
 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2014-mit-010.jpg
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2013-bid076.JPG
 • 2015-zerowkai-038.JPG
 • 2013-dbid_b006.JPG
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG
 • 2012justyna067.JPG
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2012korczak125.JPG
 • 2013-japan2-007.jpg

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK