Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

Nabór do klasy I

Email Drukuj PDF

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK 2022/2023

3 czerwca 2022 roku zakończyła się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

20.06.2022 r. do godz. 12.00 - zostaną podane do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy dostępne w sekretariacie szkoły tel. 42 634 74 11 lub 500 594 505

21.06.2022 r. – 23.06.2022 r. do godz. 15.00 - załączenie przez rodzica w systemie skanu/zdjęcia podpisanej woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do naszej szkoły.

27.06.2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na stronie internetowej szkoły.

Lista uczniów nieprzyjętych -  pobierz

Lista uczniów przyjętych - pobierz

27.06.2022 roku o godz. 17.30 w sali gimnastycznej - pierwsze spotkanie z RODZICAMI uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie UMŁ

 

Zasady rekrutacji na półkolonie

Email Drukuj PDF

ZASADY REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE

Dyrektor SP nr 169 w Łodzi informuje, że w naszej szkole brak jest wolnych miejsc na półkolonie.

TELEFON KONTAKTOWY DO KIEROWNIKA KOLONII 500 594 505 (7.00 - 17.00)

PLANOWANY PROGRAM PÓŁKOLONII

TYDZIEŃ I

TYDZIEŃ II

Zasady rekrutacji uczestników wypoczynku letniego w formie półkolonii organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 169 im Marii Dąbrowskiej w Łodzi w terminie 27.06.2022 – 08.07.2022

Więcej informacji>>>>>

 

WIRTUALNY SPACER

Email Drukuj PDF

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

Na spacerze obejrzysz pomieszczenia w szkole oraz teren wokół budynku min. boisko szkolne, plac zabaw, sale w których odbywają się lekcje, salę gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, szatnie szkolne oraz sekretariat, pokoje dyrekcji, psychologa i pedagoga szkolnego.

Serdecznie dziękujemy panu Michałowi Olszewskiemu (rodzic naszej uczennicy) za inicjatywę i działania dzięki, któremu powstał "spacer" oraz firmie Dom Filmu Rafał Ramatowski za użyczenie szkole specjalistycznego sprzętu.

 

mLegitymacja

Email Drukuj PDF

mLegitymacja szkolna

Uczniowie naszej szkoły mogą już korzystać z mLegitymacji szkolnej.

Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z poniższym tekstem i ze wszystkimi dokumentami do których prowadzą linki.

mLegitymacja szkolna jest mobilną wersją legitymacji szkolnej lub e-legitymacji szkolnej. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.

Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej, z zastrzeżeniem jednakże, że przedłużenie ważności jednej z wyżej wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji szkolnej.


Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel>>>

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów >>>

Procedura udostępniania mLegitymacji szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 169  im. Marii Dąbrowskiej  w Łodzi >>>

Wniosek o udostępnienie mLegitymacji >>>

Wniosek o anulowanie mLegitymacji >>>


 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Email Drukuj PDF

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Na uroczystości szkolne: rozpoczęcie roku szkolnego, obchody Dnia Edukacji Narodowej, obchody Narodowego Święta Niepodległości, obchody Dnia Konstytucji 3 – go Maja, zakończenie roku szkolnego, uczniów obowiązuje strój galowy zgodnie z zapisem w Regulaminie stroju uczniowskiego (koszula/biała bluzka z przypięta tarczą szkolną i krawatem lub musznikiem w czerwono-granatowe paski, spodnie/spódnica czarne/granatowe).

Strój galowy uczniowie zakładają również na konkursy pozaszkolne,
egzaminy próbne i inne okazje wskazane przez wychowawcę.

Tarczę (3,00 zł), krawat lub musznik (18,00 zł) można zakupić w sekretariacie szkoły. Jeżeli ktoś kupuje komplet płaci 20,00 zł.

HARMONOGRAM ORANIZACJI >>>