Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

Powrót uczniów klas I-III do szkoły

Email Drukuj PDF

18 stycznia  uczniOwie klas I-III Wracają do nauki stacjonarnej, uczniowie klas Iv-VIII nadal pracują zdalnie

Organizację zajęć w szkole przygotujemy zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

Jedną z obowiązujących zasad jest – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

W związku z tym: 
- każda klasa będzie miała lekcje w jednej sali,
- uczniowie będą wchodzili do szkoły dwoma wejściami w wyznaczonych godzinach,
- będą małe przesunięcia rozpoczęcia lekcji (pracujemy zgodnie z planem lekcji).

12 stycznia 2021 r. zostaną przeprowadzone testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III i pracowników administracji i obsługi.

 

„Edukacyjne ABC w czasie COVID-19”.

Email Drukuj PDF

EDUKACYJNE ABC W CZASIE COVID - 19

Zdrowie uczniów, nauczycieli oraz pracowników jest priorytetem. Specjalnie dla uczniów, rodziców i nauczycieli Urząd Miasta Łodzi wspólnie z łódzkim Sanepidem, opracował „Edukacyjne ABC w czasie COVID-19”.

Jest w nim szereg wskazówek i instrukcji postępowania w pandemii oraz numery telefonów, m.in. do Sanepidu, ale i do psychologów, udzielających wsparcia w razie potrzeby.

 

Boisko szkolne a nowa sportowa rzeczywistość

Email Drukuj PDF

nowa sportowa rzeczywistośc od 4 maja 2020 r.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, boisko szkolne może być udostępnione na potrzeby:
a) czynności związanych z przygotowaniami kadry narodowej do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, prowadzonych w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu;
b) działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z),

Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO W CZASIE EPIDEMII

Dyrektor szkoły informuje, że BOISKO SZKOLNE JEST MONITOROWANE.

O wszystkich przypadkach nielegalnego korzystania z boiska i niszczenia mienia publicznego Dyrektor szkoły będzie powiadamiał odpowiednie instytucje.

Nowa sportowa rzeczywistość – etap od 4 maja 2020 r. – odpowiedzi Ministerstwa Sportu na najczęściej zadawane pytania

 

1% należnego podatku

Email Drukuj PDF

1% należnego podatku na rzecz naszej szkoły

Szanowni Rodzice, Przyjaciele i Sympatycy SP nr 169 w Łodzi,

Zachęcamy do przekazania za pośrednictwem Fundacji Rosa, 1% należnego podatku za 2020 rok na rzecz naszej szkoły.

Jak to zrobić?


  1. Obliczyć 1% należnego podatku.
  2. W zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000207472
  3. W  polu \"Cel szczegółowy\" podać numer identyfikacyjny szkoły ID 128 849, koniecznie zaznaczyć, że wpłata dotyczy Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi

Zebrane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych.