Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nabór do VII klasy dwujęzycznej z językiem angielskim w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy szóstoklasistów do klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim - 5 godzin języka angielskiego w tygodniu, biologia, geografia i fizyka nauczana dwujęzycznie tzn. przyswajanie specjalistycznej terminologii w dwóch językach.

Do klasy dwujęzycznej mogą kandydować również uczniowie z innych szkół.

Od 09.05.2023 r. - 19.05.2023 r.
Rodzice wypełniają WNIOSEK poprzez LINK ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH

oraz dostarczają do sekretariatu szkoły lub na adres kontakt@sp169.elodz.edu.pl deklarację na przystąpienie dziecka do testu predyspozycji językowych.

DEKLARACJA do pobrania

Przystąpienie do testu predyspozycji językowych to warunek konieczny do podjęcia postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego.

5 czerwca 2023 roku godz. 7.30 - TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

09.05.2023 r. - 19.05.2023 r.
Składanie przez rodziców deklaracji oraz zgody na przystąpienie dziecka do testu predyspozycji językowych

05.06.2023 r. – poniedziałek - godzina 7.30
Sprawdzian predyspozycji językowych w SP 169 w Łodzi. Uczniowie z innych szkół proszeni są o zabranie legitymacji szkolnej.

19.06.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

23.06.2023 r - 29.06.2023 r. do godz. 15.00
Składanie przez kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych kserokopii świadectwa promocyjnego do klasy VII, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

30.06.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

03.07.2023 r. - 07.07.2023 r. do godz. 15.00

Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego.

PISEMNA WOLA do pobrania

10.07.2023 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30-31 sierpnia 2023
Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.