Nabór do klasy I

Drukuj

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK 2022/2023

3 czerwca 2022 roku zakończyła się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

20.06.2022 r. do godz. 12.00 - zostaną podane do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy dostępne w sekretariacie szkoły tel. 42 634 74 11 lub 500 594 505

21.06.2022 r. – 23.06.2022 r. do godz. 15.00 - załączenie przez rodzica w systemie skanu/zdjęcia podpisanej woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do naszej szkoły.

27.06.2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na stronie internetowej szkoły.

Lista uczniów nieprzyjętych -  pobierz

Lista uczniów przyjętych - pobierz

27.06.2022 roku o godz. 17.30 w sali gimnastycznej - pierwsze spotkanie z RODZICAMI uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie UMŁ