Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty

Email Drukuj PDF

Terminy wydawania zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty na terenie szkoły.

31 lipca 2020 (piątek) w godzinach 11.30 - 17.00

3 sierpnia 2020 (poniedziałek) w godzinach 7.30 – 15.00

4 sierpnia 2020 (wtorek) w godzinach 7.30 – 14.00

Przypominamy o obowiązujących zasadach:

PRZED WEJŚCIEM DEZYNFEKUJEMY RĘCE

ZASŁANIAMY USTA I NOS

ZACHOWUJEMY  DYSTANS 1,5 METRÓW ODLEGŁOŚCI OD INNYCH

PRZYCHODZIMY Z WŁASNYM DŁUGOPISEM

Zgodnie z TERMINAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

Podstawa prawna § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

Z życia szkoły

 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2015-zerowkai-038.JPG
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2012korczak125.JPG
 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2013-japan2-007.jpg
 • 2013-dbid_b006.JPG
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG
 • 2013-bid076.JPG
 • 2012absolwenti051.jpg
 • 2012justyna067.JPG
 • 2014-mit-010.jpg
 • 2013-drodzica0017.jpg

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK