Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Nabór Warunki organizacji sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego

Warunki organizacji sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego

Email Drukuj PDF

Warunki organizacji sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim na rok szkolny 2021/2022

Uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej - 20 maja 2021 roku

 1. Dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim przeprowadza się sprawdzian predyspozycji językowych.
 2. Sprawdzian predyspozycji językowych ma formę pisemną, trwa 60 minut.
 3. Kandydat do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim na rok szkolny 2021/2022, uzyska pozytywny wynik, jeżeli osiągnie 64% maksymalnej ilości punktów.
 4. Test przeprowadzany jest w języku polskim. Nie sprawdza wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, ale predyspozycje uczniów do nauki języków obcych.
 5. Test może sprawdzać następujące umiejętności:
  -      czytanie tekstu ze zrozumieniem,
  -      uzupełnianie tekstu (zdań) właściwymi wyrazami,
  -      wyszukiwanie słów o tym samym i przeciwstawnym znaczeniu,
  -      grupowanie wyrazów w kategorie gramatyczne i znaczeniowe,
  -      tworzenie odpowiednich (analogicznych) form gramatycznych,
  -      wyszukiwanie podobieństw między językami,
  -      analizowanie dostrzeganie podobieństw i różnic.
 6. Sprawdzian przygotuje, przeprowadzi i sprawdzi komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.
 7. Uczniowie – kandydaci powinni zgłosić się do wyznaczonej sali 15 minut przed rozpoczęciem testu.
 8. Kandydaci nie będący uczniami Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej
  w Łodzi, na sprawdzian muszą zabrać ze sobą legitymację szkolną.
 9. Uczniowie rozwiązują test samodzielnie, nie mogą korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych.
 10. W wyjątkowych sytuacjach dotyczących dziecka, które w latach poprzednich realizowało naukę w innym kraju, dopuszcza się dodatkową część egzaminu w formie ustnej.
 11. Wyniki testu zostaną ogłoszone w terminie zgodnym z harmonogramem.