Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Drukuj

Kandydatów do klasy pierwszej zapraszamy do szkoły na Złotnie

Jesteśmy kolorową i nowoczesną szkołą. Budynek usytuowany jest w bezpiecznym miejscu, otoczonym zielenią i domkami jednorodzinnymi. Tworzymy życzliwą i rodzinną atmosferę. Dbamy o wysoki poziom nauczania, rozwijamy zainteresowania i pasje. Naszym najważniejszym celem jest „Wychowywać człowieka mądrego i szczęśliwego”. W naszej szkole nikt nie jest anonimowy i każdy czuje się w niej bezpiecznie jak w domu.

OFERUJEMY:

PRZYSZŁOROCZNYM PIERWSZAKOM proponujemy naukę różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Doskonalimy relacje dzieci z innymi ludźmi. Te codzienne umiejętności psychospołeczne kształtujemy poprzez realizację międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.

PLANUJEMY OTWORZYĆ TRZY KLASY PIERWSZE
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą realizowali podstawę programową poszerzoną o programy autorskie.

Klasa 1a
Klasa z autorskim programem rozwijającym kompetencje matematyczno-przyrodnicze.
Proponowane zajęcia skierowane są:
- do uczniów przejawiających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.
- do uczniów, którzy lubią matematyczne i logiczne zagadki.
- do uczniów, którzy chcą rozwiązywać dodatkowe zadania, zdobywać nowe doświadczenia
- a także do uczniów, którzy są ciekawi świata.
Zajęcia  będą miały na celu poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu,  pobudzanie do samodzielnego, logicznego myślenia, a także przygotowanie do dalszej edukacji matematyczno - przyrodniczej. Na zajęciach  chętni uczniowie będą mogli również przygotowywać się  do udziału w konkursach matematyczno-przyrodniczych takich jak np. Alfik Matematyczny, Kangur, Świetlik.
Wychowawca - Monika Pluta

Klasa 1b
Klasa z autorskim programem dla uczniów wykazujących zainteresowania i zdolności humanistyczne.
W ramach realizacji programu doskonalimy umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej i kompetencji językowych do nauki języków obcych. Dzieci uczą się poprzez stosowanie gier dydaktycznych oraz zabaw językowych. Uczniowie utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą podczas lekcji. Celem wspólnych działań jest również rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych z wykorzystywaniem literatury dziecięcej.
Wychowawca - Ewa Kraska

Klasa 1c
Klasa z autorskim programem ukierunkowanym na kształtowanie sprawności fizycznej i edukację zdrowotną dzieci.
Wyjątkowość klasy polega na indywidualnym podejściu do każdego ucznia oraz reprezentowanej przez niego dyscypliny sportu. Nie ważne, czy uczeń trenuje piłkę nożną, siatkówkę, karate czy lekkoatletykę - wychowawca Hubert Poliszuk wykorzystując swoje doświadczenie trenerskie zadba o to, by wychować dziecko na zdrowego, samodzielnego i pewnego siebie człowieka.
Wychowawca Hubert Poliszuk

Jak do nas dojechać?
Autobus linii 74, 74A, 74B  oraz od ul. Rąbieńskiej 6, 76 i 83

Nowoczesne szkolne boisko

Zajęcia w świetlicy

Kolorowy plac zabaw

"Edukacja przez szachy"

Nasi nauczyciele w czasie pikniku

Tak się uczymy

Zdrowo się odżywiamy

Praca w grupach