Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Dokumenty szkolne SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Email Drukuj PDF

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie art. 3 pkt 13b oraz nowym brzmieniem art. 13 ust. 13c ustawy o systemie oświaty przez program program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego należy rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
Programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.
Wymagania formalne dotyczące zawartości programów nauczania ograniczają się więc do warunków:
- uwzględniania w nich wszystkich celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania- efektów kształcenia ustalonych w odpowiedniej podstawie programowej,
- dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone