Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Nabór Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim

Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim

Email Drukuj PDF

Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim
Zapraszamy szóstoklasistów do nauki języka angielskiego w klasie VII w oddziale dwujęzycznym. Cykl nauczania w oddziale dwujęzycznym trwa 2 lata. Oddziały dwujęzyczne są skierowane do uczniów uzdolnionych językowo i zmotywowanych do pracy.

Jak realizujemy nauczanie dwujęzyczne w klasie z językiem angielskim?

 • język angielski w rozszerzonym zakresie 5 godzin w tygodniu
 • treści programowe 2-3 przedmiotów realizowane w dwóch językach: polskim i  angielskim
 • przyswajanie specjalistycznej terminologii z przedmiotów nauczanych w dwóch językach
 • międzynarodowe projekty językowe
 • udział w konkursach językowych, przedstawieniach i warsztatach
 • przygotowanie oraz możliwość zdawania międzynarodowego egzaminu TOEFL Junior z języka angielskiego w klasie ósmej
 • współpraca z liceami z dwujęzycznością z językiem anielskim

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego
w  Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi na rok szkolny 2018/2019

<< Deklaracja przystąpienia do testu predyspozycji językowych

do 8 maja do godz. 15.00

Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej deklaracji do przystąpienia do testu predyspozycji językowych. Deklaracja również dostępna w sekretariacie szkoły.

29 maja

8.00 - 9.00

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. Kandydaci, którzy nie są uczniami SP169 muszą mieć przy sobie legitymację szkolną.

8 czerwca do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu szkoły.

Od 22 czerwca do

26 czerwca  do godz. 15.00

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych, składają w szkole podstawowej do której aplikują kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII.

27 czerwca do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 28 czerwca  do godz. 15.00

Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego w danej szkole podstawowej. Wzór pisma dostępny w sekretariacie szkoły.

Uwaga!

W przypadku niezłożenia przez rodziców pisemnej woli w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

29 czerwca do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

po 02 lipca

Rekrutacja uzupełniająca może odbywać się bezpośrednio w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi, które dysponują wolnymi miejscami.

 

Z życia szkoły

 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2012justyna067.JPG
 • 2013-japan2-007.jpg
 • 2013-dbid_b006.JPG
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG
 • 2014-mit-010.jpg
 • 2013-drodzica0017.jpg
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2012absolwenti051.jpg
 • 2012korczak125.JPG
 • 2013-bid076.JPG
 • 2015-zerowkai-038.JPG

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK