Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Innowacje pedagogiczne INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

Email Drukuj PDF

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


Tytuł innowacji: „Zwyczaje i tradycje w roku liturgicznym"

Nauczyciel realizujący innowacje: Anna Marczewska kl. VI-VIII

Innowacja ma na celu zachęcać i motywować uczniów do poznania i poszanowania tradycji i zwyczajów dotyczących świąt w regionie i Polsce, obchodzonych w kościele i domach. Ma to prowadzić do pełniejszego poznania własnej kultury, dziedzictwa historycznego oraz kształtowania wśród młodych ludzi szacunku do wartości chrześcijańskich oraz szacunku do innych kultur i tradycji.

Tytuł innowacji: „ Zmysłomania" zajęcia sensoryczno-badawcze z elementami jogi dla dzieci.

Nauczyciel realizujący innowacje: Aleksandra Czubak kl. Id

Innowacja ma na celu wsparcie rozwoju mózgu oraz rozwój umiejętności posługiwania się zmysłami przez dzieci z wykorzystaniem zabaw sensorycznych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, badawczych, dydaktycznych i rytmiczno-ruchowych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do odkrywania, poznawania i doświadczania świata polisensorycznie.

Dodatkowo elementy jogi mają na celu pomóc dzieciom odreagować stres, kształcić umiejętności społeczne, a także przyczynić się do samoakceptacji dziecka.

Tytuł innowacji: Programowanie w PixBlocks

Nauczyciel realizujący innowacje: Bożena Tomasik kl. IV-VIII

Nauka programowania pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci.

Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci.

Tytuł innowacji:"Mały Przedsiębiorca"

Nauczyciel realizujący innowacje: Monika Janowska klasa Ib

Innowacja pedagogiczna „Mały Przedsiębiorca” to ciekawy sposób na rozbudzenie ciekawości poznawczej w zakresie edukacji matematycznej i społecznej. Innowacja rónież była już realizowana w naszej szkole.

Tytuł innowacji: Edukacja społeczna z „Przyjaciółmi Zippiego”

Nauczyciele realizujący innowację:M. Pluta kl. II a,  E. Kraska – II b,Karolina Ratajczyk – Franckowiak IIIa

Innowacja była już realizowana w naszej szkole. Program „Przyjaciele Zippiego” to bardzo ciekawy sposób przekazywania dzieciom wiedzy dotyczącej trudnych problemów życiowych.

Tytuł innowacji: „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie myślenia matematyczno-logicznego z wykorzystaniem gry w szachy SZACH-MAT”

Nauczyciel realizujący innowację: Jolanta Białek kl. III a

Kolejny rok szkolny realizujemy zajęcia innowacyjne wprowadzające naukę gry w szachy. Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka.  Nie tylko kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną, ale również uczy odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.

Tytuł innowacji: „Skaczące nutki”

Nauczyciel realizujący innowację: Małgorzata Jończyk w klasie I c

Kolejny rok szkolny realizujemy zajęcia innowacyjne „Skaczące nutki” to ciekawy sposób na rozbudzenie ciekawości poznawczej i wrażliwości dziecka w zakresie edukacji muzycznej.

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Wpisane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty do prowadzonego wykazu innowacji pedagogicznych zgłoszonych do realizacji w szkołach z województwa łódzkiego.

Tytuł innowacji: „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie myślenia matematyczno-logicznego z wykorzystaniem gry w szachy SZACH-MAT”

Nauczyciele realizujący innowację: Karolina Ratajczyk – Franckowiak w klasie I a, Dorota Wencel w klasie I b w okresie od 1 października 2016 roku do czerwca 2018 roku.

Kolejny rok szkolny realizujemy zajęcia innowacyjne wprowadzające naukę gry w szachy. Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka.  Nie tylko kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną, ale również uczy odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.

Tytuł innowacji: „Skaczące nutki”

Nauczyciel realizujący innowację: Małgorzata Jończyk w klasie II c, w okresie od 1 października 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Innowacja pedagogiczna „Skaczące nutki” to ciekawy sposób na rozbudzenie ciekawości poznawczej i wrażliwości dziecka w zakresie edukacji muzycznej
i społecznej. Dzieci w miłej, otwartej na zabawę atmosferze będą rozwijały umiejętności wyrażania muzyki za pomocą elementów nowatorskiej metody Batti Strauss. Dzieci będą zgłębiały tajniki rozwijania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni oraz kształciły wyobraźnię dźwiękową przez grę na instrumentach. Wprowadzona innowacja poszerzy ofertę edukacyjną szkoły, pozwoli na rozwijanie zainteresowań uczniów, przyczyni się do wzbogacenia warsztatu metodycznego nauczyciela biorącego udział w innowacji oraz wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły.

Tytuł innowacji: Edukacja społeczna z „Przyjaciółmi Zippiego”

Nauczyciele realizujący innowację: Karolina Ratajczyk – Franckowiak w klasie I a, Dorota Wencel w klasie I b, Monika Janowska w klasie IIa, Dorota Szczygłowska w klasie IIb, Małgorzata Jończyk w klasie II c oraz Monika Pluta w klasie IIIa.

Innowacja będzie realizowana w okresie od 1 października 2016 roku do kwietnia 2017 roku.

Program „Przyjaciele Zippiego” to bardzo ciekawy sposób przekazywania dzieciom wiedzy dotyczącej trudnych problemów życiowych. Treści zawarte w programie realizują nie tylko założenia podstawy programowej ale poruszają tematy z poza programu. Korzyści w wdrożenia programu koncentrują się na założeniu, że jeżeli małe dzieci nauczą się radzić sobie z problemami to lepiej będą funkcjonować w późniejszym życiu. Zajęcia proponowane w ramach programu „Przyjaciele Zippiego” mają nauczyć dzieci: jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać; jak mówić to, co chce się powiedzieć; jak słuchać uważnie; jak prosić o pomoc, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, jak mówić przepraszam; jak radzić sobie z prześladowaniem; jak rozwiązywać konflikty; jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią; jak adaptować się do nowych sytuacji; jak pomagać innym.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Wpisane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty do prowadzonego wykazu innowacji pedagogicznych zgłoszonych do realizacji w szkołach z województwa łódzkiego.

Tytuł innowacji: „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie myślenia matematyczno-logicznego z wykorzystaniem gry w szachy SZACH-MAT”

Nauczyciele realizujący innowacje: Jolanta Białek klasa I a, Marta Klimas klasa II b w okresie od 1 września 2015 roku do czerwca 2017 roku.

Zajęcia innowacyjne „Szach-Mat” są ciekawa alternatywą na naukę gry w szachy. Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy zawierają  wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje

Tytuł innowacji: Edukacja społeczna z „Przyjaciółmi Zippiego”

Nauczyciele realizujący innowacje: Ewa Kraska klasa II c, Marta Klimas klasa II b w okresie od 1 września 2015 roku do lutego 2016 roku.

Program „Przyjaciele Zippiego” to bardzo ciekawy sposób przekazywania dzieciom wiedzy dotyczącej trudnych problemów życiowych. Treści zawarte
w programie realizują nie tylko założenia podstawy programowej ale poruszają tematy z poza programu. Korzyści w wdrożenia programu koncentrują się na założeniu, że jeżeli małe dzieci nauczą się radzić sobie z problemami to lepiej będą funkcjonować w późniejszym życiu. Zajęcia proponowane w ramach programu „Przyjaciele Zippiego” mają nauczyć dzieci: jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać; jak mówić to, co chce się powiedzieć; jak słuchać uważnie; jak prosić o pomoc, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością
i odrzuceniem, jak mówić przepraszam; jak radzić sobie z prześladowaniem; jak rozwiązywać konflikty; jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią; jak adaptować się do nowych sytuacji; jak pomagać innym.

Tytuł innowacji: „Mały Przedsiębiorca”

Nauczyciel realizujący innowacje: Monika Janowska klasa Ib, w okresie od 1 września 2015 roku do czerwca 2018 roku.

Innowacja pedagogiczna „Mały Przedsiębiorca” to ciekawy sposób na rozbudzenie ciekawości poznawczej w zakresie edukacji matematycznej i społecznej. Dzieci w miłej, otwartej na zabawę atmosferze będą zgłębiały tajniki „bycia przedsiębiorczym” poprzez podejmowanie zadań o rożnym poziomie trudności. Mamy nadzieję, że przedstawione w programie założenia wdrożą młodych przedsiębiorców do samodzielnych trafnych decyzji związanych z finansowaniem, wydatkowaniem, inwestowaniem, oszczędzaniem.

Tytuł innowacji: „Piłka ręczna sportem dzieci i młodzieży”

Nauczyciel realizujący innowacje: Anna Jagieła klasa klasy IV-VI, w okresie od 1 września 2015 roku do czerwca 2016 roku.

Poprzez realizację innowacji pedagogicznej „Piłka ręczna sportem dzieci i młodzieży” uczniowie klas starszych mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań wiodąca dyscypliną sportowa naszej szkoły. Poprzez dodatkowe zajęcia dzieci będą mieć stworzone warunki do dodatkowych treningów
w specjalistycznym obiekcie sportowym co niewątpliwie przełoży się na osiągnięcia sportowe naszych uczniów. Każdy sukces przyczynia się do podniesienia samooceny.

Programowanie w aplikacji PIXBLOCKS