Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Nabór Przyjęcie ucznia do klas II – VI

Przyjęcie ucznia do klas II – VI

Email Drukuj PDF

Procedura przyjęcia ucznia do klas II – VI zameldowanego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej  przy ul. Napoleońskiej 7/17 w Łodzi lub do klasy I w trakcie roku szkolnego.

Przyjęcie ucznia do klas II – VI zameldowanego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej  przy ul. Napoleońskiej 7/17 w Łodzi lub do klasy I w trakcie roku szkolnego wymaga:
1. Rodzice / prawni opiekunowie zgłaszają się do Dyrektora Szkoły w celu omówienia sytuacji oraz ustalenia, jakiego języka obcego dziecko uczyło się w poprzedniej szkole. Jeżeli jest to język inny niż w Szkole Podstawowej nr 169 obowiązujący na danym etapie edukacyjnym lub nie ma możliwości wyrównania braków – uczeń nie będzie przyjęty.
2. W przypadku podjęcia przez Dyrektora Szkoły pozytywnej decyzji o przyjęciu ucznia, rodzice / prawni opiekunowie, w celu weryfikacji danych do sekretariatu szkoły dostarczają akt urodzenia dziecka lub odpis aktu oraz dokument potwierdzający adres zameldowania dziecka.
3. Rodzice / opiekunowie prawni otrzymują w Szkole Podstawowej nr 169 kartę potwierdzającą przyjęcie ucznia, którą muszą dostarczyć w poprzedniej szkole.
4. Z wyżej wymienionym dokumentem udają się do poprzedniej szkoły.
5. Rodzice / opiekunowie prawni obowiązkowo dostarczają do Szkoły Podstawowej nr 169:
-  zawiadomienie o przekazaniu ucznia wydane przez poprzednią szkołę
-  odpis arkusza ocen dziecka
-  kartę zdrowia dziecka
-  za zgodą rodziców opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, jeśli dziecko takie posiada
6. Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły Podstawowej nr 169 z dniem wskazanym na zawiadomieniu o przekazaniu ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęcie ucznia niezameldowanego w obwodzie

Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej

przy ul. Napoleońskiej 7/17 w Łodzi

do klas II – VI lub do klasy I w trakcie roku szkolnego

regulują.

 

Kryteria naboru i przyjęcia uczniów niezameldowanych

w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 169:

 

 

 1. Zamieszkanie dziecka w obwodzie szkoły mimo innego zameldowania.
 2. Sytuacja, kiedy rodzice dziecka lub jego prawni opiekunowie pracują w miejscu

należącym do obwodu szkoły i ze względu na zapewnienie dziecku opieki pragną

je umieścić w szkole znajdującej się w pobliżu ich miejsca pracy.

 1. Jeżeli dziecku mogą zapewnić opiekę członkowie rodziny mieszkający w obwodzie

szkoły.

 1. Jeżeli ze względów zdrowotnych bądź wychowawczych wskazana jest zmiana

środowiska dla dziecka.

 1. Jeżeli w szkole uczy się rodzeństwo dziecka.
 2. Inne – szczególne i uzasadnione przypadki.
 3. Liczba uczniów w oddziale.

 

Jeśli, zgodnie z podanymi kryteriami, przyjęcie ucznia jest możliwe – rodzice / opiekunowie

prawni kierują pisemną prośbę do dyrektora szkoły i po jej pozytywnym zaopiniowaniu

realizowane są działania zawarte w procedurze zapisu ucznia Szkoły Podstawowej nr 169.

 

Nabór do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 169 oraz

do klas I Szkoły Podstawowej nr 169 regulują odrębne ustalenia, o których

rodzice / opiekunowie prawni dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły są corocznie

informowani przez Dyrektora Szkoły.

 

 

Z życia szkoły

 • 2012justyna067.JPG
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2013-bid076.JPG
 • 2013-japan2-007.jpg
 • 2013-drodzica0017.jpg
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG
 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2015-zerowkai-038.JPG
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2012korczak125.JPG
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2012absolwenti051.jpg
 • 2014-mit-010.jpg
 • 2013-dbid_b006.JPG

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK